Algemene informatie

Stichting Kinderhuis Brazilië “Lar da Infância”.

Onze Stichting is op 16 maart 1981 opgericht en ondersteunt het kinderhuis in São José do Rio Pardo. Het kinderhuis is destijds opgericht door de Presbyteriaanse kerk, maar zij konden dit werk niet aan en hebben toen (1969) Nederlandse zendelingen gevraagd dit werk over te nemen. Deze zendelingen werden door twee kerken in Nederland ondersteund. Inmiddels wordt het kinderhuis geleid door de Braziliaanse Algemira Pinheiro de Souza. Vanuit Nederland maken Alie Bendanon-Bouwhuis (sinds 1989) en het echtpaar Nico en Hennie Hensen (sinds 1996) deel uit van de leiding van het kinderhuis. De leiding van het kinderhuis wordt GEHEEL vanuit Nederland ondersteund, zodat de middelen die in Nederland ter beschikking komen volledig ten goede komen van de kinderen in het huis

Wat doet het kinderhuis?

Het Kinderhuis geeft de praktische hulp bestaande uit dagopvang, voedselverstrekking, hygiëne, hulp bij huiswerk, sport (voetbal voor de jongens!!, zwemlessen) en spel, en, omdat het huis een christelijke signatuur heeft, worden er bijbelverhalen verteld en wordt de kinderen een christelijke levenswijze voorgehouden. In Brazilië gaan de kinderen een halve dag naar school en de rest zijn ze òf thuis, als één van de ouders aanwezig is, òf ze zwerven op straat als de ouders werken en er geen opvang is bij familie. Wij bieden opvang aan kinderen waarvan de beide ouders werken of de moeder, of de vader in een éénoudergezin. Daarbij richten wij ons op de laagste inkomensgroepen zonder onderscheid naar afkomst of geloof.

Financiën.

Het kinderhuis draait vrijwel volledig op uit Nederland afkomstige gelden. Algemira kent de wegen om ook lokaal geld te werven bij bedrijven en overheden, maar dat zijn alleen incidentele giften en soms alleen bestemd voor een bepaalde besteding. Er zit in de lokale bijdragen ook geen enkele lijn. Het ene jaar lukt het aardig en komt er ondersteuning binnen, het andere jaar –ondanks toezeggingen- komt er niets binnen. In 2012 bijv. ontvingen wij de laatste twee maanden de door de lokale overheid toegezegde subsidie in het geheel niet met als argument: we hebben geen middelen om uit te keren.