Hartelijk welkom op de website van Stichting Kinderhuis Lar da Infância Brazilië


De activiteiten van Stichting Kinderhuis Brazilië “Lar da Infância” zijn per 1 januari 2024 beëindigd. Een aantal veranderingen in Brazilië hebben ervoor gezorgd dat we dit besluit hebben moeten: Overheidsmaatregelen waardoor aan de oorspronkelijke doelstelling – het begeleiden van kleine kinderen tot ze naar het voortgezet onderwijs gaan – niet meer kan worden voldaan en een leidersteam dat de pensioengerechtigde leeftijd al ruim is gepasseerd.

Daarmee moeten we afscheid nemen van onze trouwe sponsoren, die generaties van kinderen hebben ondersteund en dit tot eind 2023 hebben voortgezet.

In de laatste nieuwsbrief (op deze site te vinden) blikken we terug op de geschiedenis van de Lar en wat de Lar heeft betekend voor de kinderen die er zijn opgevangen. Hiermee willen wij graag de sponsoren bedanken voor de ondersteuning van dit mooie werk. Bovenal willen we alle dank en eer geven aan God.