Hartelijk welkom op de website van Stichting Kinderhuis Lar da Infância Brazilië


Kinderhuis de Lar da Infância heeft een christelijke signatuur. Wij bieden dagopvang aan kinderen in de leeftijdsgroep van 1 tot 7 jaar waarvan de ouder(s) moeten werken.
Daarbij richten wij ons op de laagste inkomensgroep zonder onderscheid te maken naar afkomst of geloof. Wij geven praktische hulp bestaande uit, dagopvang, voedselverstrekking, hygiëne, hulp bij huiswerk, sport en spel. Ons doel is dat de kinderen zich in eigen omgeving en gezin kunnen ontwikkelen, zodat ze een beter toekomst perspectief zullen hebben.

Dit alles kunnen wij doen door donaties van onze trouwe donateurs. Zij steunen ons financieel via het kinderadoptieplan. Het kost € 25,00 om een kindje maandelijks te ondersteunen.
Wij zijn een kleine organisatie en garanderen dat alles bij de kinderen terecht komt.
We zijn uiteraard ook heel blij met donaties waarmee we het leven van de kinderen op allerlei manieren leuker kunnen maken. Zoals uitjes, feest (Kerst en Pasen, kinderdag), onderhoud van het gebouw en speeltuin etc.
Kijk voor meer informatie over onze sponsorplannen op deze website.

Wilt u ons steunen:
Stichting Kinderhuis Brazilië “Lar da Infância”
IBAN: NL55RABO 0394 5446 25