Stichting Kinderhuis Brazilië “Lar da Infância”.

Onze Stichting is op 16 maart 1981 opgericht en ondersteunt het kinderhuis in São José do Rio Pardo. Het kinderhuis is destijds opgericht door de Presbyteriaanse kerk, maar zij konden dit werk niet aan en hebben toen (1966) Nederlandse zendelingen gevraagd dit werk over te nemen. Deze zendelingen werden door twee kerken in Nederland ondersteund. Inmiddels wordt het kinderhuis geleid door de Braziliaanse Algemira Pinheiro de Souza. Vanuit Nederland maken Alie Bendanon-Bouwhuis (sinds 1989) en het echtpaar Nico en Hennie Hensen (1996 tot 2023) deel uit van de leiding van het kinderhuis. De leiding van het kinderhuis wordt geheel vanuit Nederland ondersteund, zodat de middelen die in Nederland ter beschikking komen volledig ten goede komen van de kinderen in het huis.

Wat doet het kinderhuis?

Tot eind 2023 gaf het Kinderhuis praktische hulp bestaande uit dagopvang, voedselverstrekking, hygiëne, hulp bij huiswerk, sport (voetbal en zwemlessen) en spel, en, omdat het huis een christelijke signatuur heeft, werden er bijbelverhalen verteld en werd de kinderen een christelijke levenswijze voorgehouden. Wij boden voor/naschoolse opvang aan jonge kinderen die nog niet hele dagen naar school gaan waarvan de beide ouders werken of de moeder, of de vader in een éénoudergezin. Daarbij richtte wij ons op de laagste inkomensgroepen zonder onderscheid naar afkomst of geloof.

Financiën.

Het kinderhuis draaide voor een belangrijk deel op uit Nederland afkomstige gelden. Men probeerde ook lokaal geld te werven bij bedrijven en overheden. De gemeente São José do Rio Pardo subsidieerde ons huis maar dat geld mocht alleen worden gebruikt voor bepaalde uitgaven. Bovendien kan het voorkomen dat er geen geld meer in de gemeentekas zit en stopt de bijdrage gedurende een bepaalde periode. Er zat in de overige lokale bijdragen geen enkele lijn. Het ene jaar lukt het aardig en komt er ondersteuning binnen, het andere jaar –ondanks toezeggingen- kwam er niets binnen.