Stichting Kinderhuis Brazilië “Lar da Infância”.

Onze Stichting is op 16 maart 1981 opgericht en ondersteunt het kinderhuis in São José do Rio Pardo. Het kinderhuis is destijds opgericht door de Presbyteriaanse kerk, maar zij konden dit werk niet aan en hebben toen (1966) Nederlandse zendelingen gevraagd dit werk over te nemen. Deze zendelingen werden door twee kerken in Nederland ondersteund. Inmiddels wordt het kinderhuis geleid door de Braziliaanse Algemira Pinheiro de Souza. Vanuit Nederland maken Alie Bendanon-Bouwhuis (sinds 1989) en het echtpaar Nico en Hennie Hensen (sinds 1996) deel uit van de leiding van het kinderhuis. De leiding van het kinderhuis wordt geheel vanuit Nederland ondersteund, zodat de middelen die in Nederland ter beschikking komen volledig ten goede komen van de kinderen in het huis

Wat doet het kinderhuis?

Het Kinderhuis geeft de praktische hulp bestaande uit dagopvang, voedselverstrekking, hygiëne, hulp bij huiswerk, sport (voetbal en zwemlessen) en spel, en, omdat het huis een christelijke signatuur heeft, worden er bijbelverhalen verteld en wordt de kinderen een christelijke levenswijze voorgehouden. Wij bieden voor/naschoolse opvang aan jonge kinderen die nog niet hele dagen naar school gaan waarvan de beide ouders werken of de moeder, of de vader in een éénoudergezin. Daarbij richten wij ons op de laagste inkomensgroepen zonder onderscheid naar afkomst of geloof.

Financiën.

Het kinderhuis draait voor een belangrijk deel op uit Nederland afkomstige gelden. Men probeert ook lokaal geld te werven bij bedrijven en overheden. De gemeente São José do Rio Pardo subsidieert ons huis maar dat geld mag alleen worden gebruikt voor bepaalde uitgaven. Bovendien kan het voorkomen dat er geen geld meer in de gemeentekas zit en stopt de bijdrage gedurende een bepaalde periode. Er zit in de overige lokale bijdragen geen enkele lijn. Het ene jaar lukt het aardig en komt er ondersteuning binnen, het andere jaar –ondanks toezeggingen- komt er niets binnen.