Bestuurssamenstelling

Voorzitter: G.E. Veldhuijzen van Zanten

Secretaris: I. Boellaard-Westdijk

Penningmeester: G. van der Starre

Beloningsbeleid: geen vergoedingen, onbezoldigd, uitsluitend declaratie van kosten