De leiding van het kinderhuis bestaat uit de Braziliaanse Algemira Pinheiro de Souza, de uit Nederland afkomstige Alie Bendanon-Bouwhuis en het echtpaar Nico en Hennie Hensen. Zij worden in de uitvoering ondersteund door een hechte groep medewerkers.

Het bestuur van kinderhuis de Lar da Infância bestaat uit:

 • Voorzitter: Algemira Pinheiro de Souza
 • Vicevoorzitter: Nicolaas Hildert Hensen
 • Secretaris: Hennie Jantina Hiemstra Hensen
 • 2de Secretaris: Fernanda Ferraresi Flávio
 • Penningmeester: Aaltje Bendanon Bouwhuis
 • 2de Penningmeester: Arnaldo Donizete do Prado
  • Bestuursleden

   Verslag kiezen bestuursleden

   Brief van voorzitter Algemira aan het bestuur van de Lar da Infância