Doelstelling:

Ondersteuning van het kinderhuis “Lar da Infância” in São José do Rio Pardo, Brazilië

Onze statuten geven in art. 2 de doelomschrijving van onze Stichting weer.

Het bundelen en coördineren van geestelijke, financiële en morele steun vanuit Nederland voor het kinderhuis “Lar da Infância” te São José do Rio Pardo, Brazilië.

Beleidsplan 2021-2023