Privacy statement Stichting Kinderhuis Brazilië Lar da Infância

De Stichting Kinderhuis Brazilië “Lar da Infância” -verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van: door de deelnemers aan onze adoptieplannen, donateurs en geïnteresseerden in ons werk verstrekte persoonlijke informatie zoals naam-adres-woonplaats, telefoonnummers en/of emailadressen.

Verwerking van uw gegevens

De NAW-gegevens worden gebruikt om onze Nieuwsbrieven te verzenden en om het berichtenverkeer tussen de bovengenoemden te kunnen uitvoeren. Dit geschiedt uitsluitend op verzoek van de betreffende geïnteresseerde.
Omdat wij geen zgn. risicovolle gegevens en evenmin bijzondere persoonsgegevens (volgens de Wet bescherming persoonsgegevens) verwerken hoeven wij geen melding te doen van de verwerking van deze gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De wettelijke AVG-grondslag van onze gegevensverwerking is “De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen”.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen aan ons doorgeven via ons emailadres: info@lardainfancia.org. De digitale nieuwsbrief kan via de link op de site gemakkelijk opgezegd worden.

Beveiliging

Onze Stichting heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor onze bestuursleden en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy beleid
Onze Stichting houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met ons op.

Privacy beleid Lar da Infância. Versie: 30 oktober 2018.

Privacy Statement 30 okt 2018